IZOLACIJA KANALIZACIJSKIH CEVI

Pri izolaciji kanalizacijskih cevi (netlačni in tlačni), ponujamo izolacijo cevi z trdo poliuretansko peno, toplotne prevodnosti 0,028 W/mK. Cevi je možno izolirati v treh izolacijskih razredih in sicer razred 1, razred 2 ali razred 3. Zunanji plašč je polietilen visoke gostote. V izolacijo se lahko vgradi sistem za detekcijo vlage in/ali ogrevalni kabel.

Netlačni sistemi:

  • PE rebraste cevi
  • PP rebraste cevi
  • PVC cevi
  • duktil cevi

PE rebraste cevi po SIST EN13476-3: 2009 v tlačni trdnosti od SN 4 do SN 16.

PP rebraste cevi po SIST EN13476-3: 2009 v tlačni trdnosti od SN 4 do SN 16.

PVC cevi po SIST EN 1401-1: 2009 v tlačni trdnost od SN 4 do SN 16.

Duktil cevi po SIST EN 545: 2010 v tlačnih razredih od 10 do 40 barov.

 

Tlačni sistemi:

PEHD cevi v palicah po SIST EN 12201: 2012 za tlačne razrede od 6 do 25 barov.

PVC tlačne cevi po SIST EN 1452: 2009 v tlačnih razredih od 10 do 16 barov.

Duktil cevi po SIST EN 545: 2010 v tlačnih razredih od 10 do 40 barov.