Izolacija vodovodne cijevi

Pri izolaciji vodovodnih cijevi, nudimo izolaciju cijevi s poliuretanskom pjenom topl. provodljivosti λ=0,028 W/mK. Cijevi je moguće izolirati u 3 izolacijske klase kao izolacijske cijevi 1., 2. i 3. klase. Vanjski omotač je izrađen od polietilena visoke gustoće. U izolaciju se može ugraditi sustav za detekciju vlage i/ali grijači kabel za cijevi.

  • HDPE cijevi
  • PVC tlačne cijevi
  • Duktil cijevi
  • Nehrđajuće cijevi

HDPE cijevi u ravnim palicama prema EN 12201: 2012 za radni tlak od 6 do 25 bara.

PVC tlačne cijevi prema EN 1452: 2009 za radni tlak od 10 do 16 bara.

Duktilne cijevi prema EN 545: 2010 za radni tlak od 10 do 40 bara